Besiktning

Större delen av Sveriges besiktningsmän använder sig av SSR Godkänd. Ett kvalitetssäkrat koncept för besiktning av eldstäder och rök kanaler.

Vi kontrollerar alla förekommande system samt lämnar tydliga åtgärdsförslag med en uppskattat kostnadsanalys om något skulle behöva åtgärdas.