Sotning

Till våra kunder erbjuder vi ett 100 % soteldsäkert system. Där vi har sotat uppkommer inga sot eller fettbränder. Vi använder enbart stavteknik till rökkanaler.

Väl på plats byter vi ut eventuella slitna delar till självkostnadspris, dvs. ni betalar bara för materialet. Det kan vara packningar, kitt, isolering eller liknande. Andra prylar som kräver mera tid byter vi eller monterar till överkomliga priser.

Det är ingen slump att många soteldar uppstår efter sotarens besök. Vår teknik och metodik garanterar renheten och säkerheten i Ert system.

Anmärkningar som ”Tjära i rökkanalen” och ”otät i anslutningen” kan vara svårt att förstå och komma till rätta med. Vi tyder eventuella brandskyddsprotokoll och hjälper Er tillrätta med problemen.

Traditionellt har sotning varit svår att omboka. Någon kanske skall öppna er fastighet, en nyckel skall gömmas till sotaren eller kanske måste ni ta ut en semesterdag? Vi anpassar vårt arbete efter Er! Kvällstid, dagtid, tidig morgon eller helg? Det spelar ingen roll! Vi besöker Er fastighet när det passar just Er!

Teckna avtal idag! Ring eller skicka ett mail så ordnar vi resten!